Skratky

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
<< | 1 | ... | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | ... | 1133 | >>
IBV = Individuálna bytová výstavba
[ Skratka z kategórie Ostatné ]
Označenie druhu resp. účel pozemku
IBZ = IATA kód letiska Ibiza Airport
[ Skratka z kategórie Cestovanie a doprava ]
IATA kód letiska Ibiza Airport v meste/lokalite Ibiza v krajine Španielsko
IC = Integrated Circuit
[ Skratka z kategórie Internet a domény ]
Integrated Circuit
IC = InterCity
[ Skratka z kategórie Cestovanie a doprava ]
Vnútroštátny vlak vyššej kvality
ICA = IATA kód letiska Icabaru Airport
[ Skratka z kategórie Cestovanie a doprava ]
IATA kód letiska Icabaru Airport v meste/lokalite Bolívar v krajine Venezuela
ICANN = Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
[ Skratka z kategórie Internet a domény ]
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ICAO = International Civil Aviation Organization
[ Skratka z kategórie Cestovanie a doprava ]
Každé letisko na svete má od Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo pridelené jednoznačné štovrmiestne označenie, tzv. kód letiska. Tieto kódy se používajú v oficiálnych dokumentoch, komunikácii, leteckých mapách apod. Okrem letísk taktiež označujú meteorologické stanice, nech sú umiestnené na letisku alebo inde. Kód letiska podľa ICAO má systematickú štruktúru: štvormiestne označenie je v tvare SSLL, kde SS je označenie štátu a LL je označenie letiska v danom štáte. Aj kódy krajín sú pridelované systematicky: prvé písmeno označuje časť Zeme, druhé písmeno potom v príslušnej časti označuje jeden štát.
ICBNCZP1XXX = BIC kód IC BANKA, A.S. - PRAGUE
[ Skratka z kategórie Peniaze a financie ]
BIC kód pre inštitúciu IC BANKA, A.S. sídliacu v meste PRAGUE. Tento BIC kód nie je zapojedný do SWIFT siete (platné 1.1.2007) a nedá sa používať v hlavičke SWIFTovej správy.
ICE = InterCity Express
[ Skratka z kategórie Cestovanie a doprava ]
InterCity Express (High Speed trains produced by Siemens, Germany) - InterCity Express (vysokorýchlostné vlaky vyrábané fyrmou Siemens, Nemecko)
ICE = In-Circuit Emulator
[ Skratka z kategórie Internet a domény ]
In-Circuit Emulator
ICE = Intrusion Countermeasure Electronics
[ Skratka z kategórie Internet a domény ]
Intrusion Countermeasure Electronics
ICE = In case of emergency
[ Skratka z kategórie Ostatné ]
ICE kontakt (In case of emergency - ICE) je program, ktorý umožňuje ľuďom prvého kontaktu v prípade nehody - záchranárom, požiarnikom, policajtom - identifikovať postihnutých, kontaktovať ich najbližších a získať dôležité informácie o ich zdraví.
ICI = IATA kód letiska Cicia Airport
[ Skratka z kategórie Cestovanie a doprava ]
IATA kód letiska Cicia Airport v meste/lokalite Cicia, Fiji v krajine Fiji, Tonga
ICMP = Internet Control Message Protocol
[ Skratka z kategórie Internet a domény ]
Internet Control Message Protocol
ICN = IATA kód letiska Incheon International Airport
[ Skratka z kategórie Cestovanie a doprava ]
IATA kód letiska Incheon International Airport v meste/lokalite Seoul v krajine Južná Kórea
<< | 1 | ... | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | ... | 1133 | >>
Vyhľadávanie

Náhodná skratka
POT = Porterville, California
Kód medzimestskej železničnej dopravy v USA Amtrak pre mesto Porterville, California.